Tag: lắp đặt giàn nóng điều hòa

Vị trí đặt giàn nóng máy điều hòa

Vị trí đặt giàn nóng của máy điều hòa ảnh hưởng lớn đến lượng tiêu thụ điện năng. Vậy nên để giàn nóng này ở hướng nào và cách bảo quản như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật này. Do đó, cục nóng máy lạnh, cần để ở